История

ПГСТ 'Пеньо Пенев'

ПГСТ "Пеньо Пенев" – Пловдив води своето начало от сградостроителна школа №4, открита през 1952г. в едногодишен курс на обучение.

По-късно, през 1958г., поради все по-голямото нарастване на строителството в Пловдив и региона, школата прераства в двугодишна с по-голям прием.

През 1973г. училището прераства в СПТУ по индустриализирано строителство "Пеньо Пенев". За да се развива училището по европейски образец, между СПТУ по строителство "Пеньо Пенев" и Строителната камара на Саксония-Анхалт и Института за образование и услуги на немската провинция, през 2001г. се подписва Спогодба за сътрудничество на стойност 705 000 евро. По силата на това споразумение през учебната 2002/2003г. се въвежда обучение по специалност "Монтажник на сухо строителство".

Image 02

През 2001г. с помощта на австийската фирма "Ригипс" е открита първата в страната работилница по "Сухо строителство". Във връзка с 50-годишния юбилей на училището СПТУС "Пеньо Пенев" е удостоено с Почетния знак на град Пловдив.

През 2003г. СПТУ по строителство "Пеньо Пенев" със заповед № РД-09-332 от 07.04.2003г. прераства в Професионална гимназия по строителни технологии "Пеньо Пенев". Училището разполага с добре оборудвани работилници по специалните предмети, компютърни зали, физкултурен салон, библиотека и общежитие.

Производствената практика в Германия стана традиция на училището. Юли - 2003г. ; Април – 2005г.; Юли – 2005г.; Април – 2007г.;юли 2007г.; Април – 2008г.

Image 02

Кадрите на ПГСТ "Пеньо Пенев" се търсят в чужбина – Германия; Русия; Израел; Чехия; Гърция и др. Дипломите и Свидетелствата за професионална квалификация ІІ-ра степен се признават на световния пазар на труда.

През 2012 год. ПГСТ"Пеньо Пенев"-Пловдив беше домакин на Националното състезание "Най-добър млад строител".

2012 г. – 60 години ПГСТ "Пеньо Пенев" – лидер в обучението на изпълнителски строителни кадри