Учебна 2018-2019г.

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Сесия януари

  1. Държавен изпит по теория - 23.01.2019г.
  2. Държавен изпи по практика за всички специалности - 29 и 25 януари 2019г.
  3. Срок за подаване на заявления до 21.12.2018г.

Сесия юни

  1. Държавен изпит по теория - 06.06.2019г.
  2. Държавен изпи по практика за всички специалности - 4 и 5 юни 2019г.
  3. Срок за подаване на заявления до 10.05.2019г.

Сесия септември

  1. Държавен изпит по теория - 11.09.2019г.
  2. Държавен изпи по практика за всички специалности - 12 и 13 септември 2019г.
  3. Срок за подаване на заявления до 30.08.2019г.