ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ!
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

учебна 2018-2019г.

Сесия май-юни.

  • Подаване заявления от 05.03.2019г. до 18.03.2019г.
  • Получаване служебни бележки на 17.05.2019г.
  • Дати за ДЗИ – БЕЛ - 21 май 2019г.
  • ІІ ДЗИ - 23 май 2019г.

Сесия август-септември

  • Подаване заявления от 01.07.2019г. до 12.07.2019г.
  • Получаване служебни бележки на 23.08.2019г.
  • Дати за ДЗИ – БЕЛ - 28 август 2019г.
  • ІІ ДЗИ - 29 август 2019г.