ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Поправителни изпити

Учебна 2018/2019г.

  • Датите за провеждане на изпитите – по график