С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Работно време за записване на учениците, приети на първи етап на класиране:

от 8,00 до 19,00 часа
на 04 юли 2018г.; 05 юли 2018г.
и 06 юли 2018г.

в канцеларията на ПГСТ „Пеньо Пенев” Пловдив.

вечерна гимназия

П Р И Е М

ПГСТ "Пеньо Пенев"

за учебна 2018/2019 година

Училището предлага две форми по професионално обучение:

  • дневна
  • задочна

Обучението е напълно безплатно

Дневна форма:

Прием в 8.клас след завършено основно образование в седми клас

  • Сухо строителство с немски език
  • Електрически инсталации с немски език
  • Вътрешни облицовки и настилки с немски език

Приемът след завършен 7.клас започва
на 20 юни 2018г.

За учениците от 11.клас и 12. клас - обучение в Германия с получаване на немски сертификат.

Задочна форма прием след завършено основно образование в 9.клас или 10.клас

  • Електрически инсталации
  • В училището има добре оборудвани два компютърни кабинета, изцяло обновен физкултурен салон, добре оборудвани учебни работилници по: - сухо строителство; - бояджийски работи; - ВиК инсталации- облицовки и настилки; - шлосерство и заваряване; - ел.работилница
  • Имаме отбори по футбол, хандбал, волейбол, баскетбол, които се класират на призови места.
  • Камарата на строителите в България предлага работа в строителни фирми на учениците в свободното им от учебни занятия време.

Ако не сте от Пловдив, предлагаме общежитие - само за 25 лв. на месец-(за дневна форма на обучение)

Балообразуващи предмети - прием 2018/2019г
ПГСТ”Пеньо Пенев „-Пловдив

Прием след завършен клас Форма на обучение Бр. ученици ПРИЕМНИ ИЗПИТИ БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ
Тест 1 Тест 2 ИПС Уч.Пр. ІІ ІІІ ІV V
1 2 3 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17
Прием в 8.клас след завършено основно образование в седми клас
Специалност:
Сухо строителство с немски език
7 Дневна 26 3 х БЕЛ Математика Техлогии
Специалност:
Електрически инсталации с немски език
7 Дневна 26 3 х БЕЛ Математика Техлогии
Специалност:
Вътрешни облицовки и настилки с немски език
7 Дневна 26 3 х БЕЛ Математика Техлогии

ГРАФИК
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

1. След завършен VII клас

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици. 20 - 26.06.2018 г. вкл.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07.-06.07.2018 г. вкл.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07. - 17.07.2018 г. вкл.
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07. - 24.07.2018 г. вкл.
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл.
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07. - 30.07.2018 г. вкл.
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора
до 11.09.2018 г. вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2018 г. вкл.

В близост

Автобусни линии:9, 10, 29, 44, 25
Маршрутни таксита:1, 5, 19

Контакти

Адрес:ул. Богомил № 73 (зад стадион Христо Ботев)
Телефони:032 / 624 887
   032 / 631 136
GSM:0878 287 302
Email:pgst_pp_plovdiv@abv.bg
FacebookПГСТ "Пеньо Пенев"

За да имате винаги добре платена работа у нас и в чужбина, изберете ПГСТ"Пеньо Пенев"-Пловдив!