2007-2008г. - програма "Леонардо да Винчи", Практика на ученици по саниращи техники и системи в Магдебург, Германия

ПГСТ 'Пеньо Пенев' -
ПГСТ 'Пеньо Пенев' -

2007-2008г. - програма "Леонардо да Винчи", Обмяна на опит на учители в сферата на санирането на стоманно-бетонни и панелни конструкции в Халле, Германия

ПГСТ 'Пеньо Пенев' -
ПГСТ 'Пеньо Пенев' -