2008-2009г. - програма рограма "Леонардо да Винчи", Обмен на опит за учители по саниращи техники и системи на съоръжения и инсталации в сгради в Магдебург, Германия

ПГСТ 'Пеньо Пенев' -
ПГСТ 'Пеньо Пенев' -