2009-2010г. - програма "Леонардо да Винчи", Практика на ученици по изолации в строителството-новата въведена професия за България в европейското пространство в Холлебен, Германия

ПГСТ 'Пеньо Пенев' -
ПГСТ 'Пеньо Пенев' -