Скъпи ученици,

Станете приятели на нашата страница във Facebook Facebook

Всичко останало, което Ви интересува можете да намерите в подстраниците!

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

  • 01.11.2018г. - 04.11.2018г. включително - есенна
  • 22.12.2018г. - 02.01.2019г. включително - коледна
  • 05.02.2019г. междусрочна
  • 30.03.2019г. - 07.04.2019г. включително - пролетна за І – ХІ клас
  • 05.04.2019г. - 07.04.2019г. включително - пролетна за ХІІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

  • 21.05.2019г. ДЗИ по БЕЛ
  • 23.05.2019г. втори ДЗИ

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

  • 06.02.20198г. за I - XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

  • 15.05.2019г. XII клас (13 учебни седмици)
  • 28.06.2019г. VII - XI клас (18 учебни седмици)